Akt urodzenia

Pobierzakt_urodzenia.pdf

Состоялось въ (деревни / селе // городѣ) ...

Состоялось въ (деревни / селе // городѣ) ...
Działo się w (wsi // mieście) [nazwa miejscowości]

въ приходе / въ канцелярии прихода ...

въ приходе / въ канцелярии прихода ...
w parafii / w kancelarii parafii [wezwanie]

дня ... / въ ... день ... тысяча восемьсотъ ... года, ...

дня ... / въ ... день ... тысяча восемьсотъ ... года, ...
dnia [dzień i miesiąc] / w [dzień] dzień [miesiąc] tysiąc osiemset … roku, [godzina]

Явился / Явились (лично) ...

Явился / Явились (лично) ...
Stawił się / Stawili się (osobiście) [imię i nazwisko, zawód]

жительствующий въ (деревни) / изъ ...

жительствующий въ (деревни) / изъ ...
zamieszkały w (wsi) / z [nazwa miejscowości]

... леть / лѣтъ оть роду

... леть / лѣтъ оть роду
[wiek] lat

въ присутствии / а такоже ...

въ присутствии / а такоже ...
w obecności / a także [imię i nazwisko, wiek, zawód, zamieszkały]

(обоихъ)

(обоихъ)
(obojga)

и предъявили нам младенца мужеского / женского пола

и предъявили нам младенца мужеского / женского пола
i okazali nam dziecię męskiej / żeńskiej płci

объявляя что онъ родился / урожденного въ ... дня ...

объявляя что онъ родился / урожденного въ ... дня ...
oświadczając że urodziło się / urodzone w [miejsce urodzenia] dnia [data i godzina urodzenia]

отъ (законной его жены) ... урожденной ...

отъ (законной его жены) ... урожденной ...
z (prawowitej jego małżonki) [imię matki] z domu [nazwisko panieńskie, wiek]

Младенцу тому при Святомъ Крещении

Младенцу тому при Святомъ Крещении
Dziecięciu temu na Świętym Chrzcie

совершенномъ (Нами) сего числа

совершенномъ (Нами) сего числа
odbytym (przez nas) w dniu dzisiejszym

(ксёндзом ... / местным администратором прихода)

(ксёндзом ... / местным администратором прихода)
(przez księdza [imię i nazwisko księdza] / przez administratora parafii)

дано имя ...

дано имя ...
nadano imię [imię dziecka]

а восприесиниками его были ...

а восприесиниками его были ...
a rodzicami chrzestnymi jego byli [imiona i nazwiska chrzestnych]

Актъ сей

Актъ сей
Akt ten

объябляющему / объябляющимъ и свидателям / присутствующимъ

объябляющему / объябляющимъ и свидателям / присутствующимъ
stawającemu / stawającym i świadkom / obecnym

(неумеющим писать / неграмотным)

(неумеющим писать / неграмотным)
(nieumiejącym pisać / czytać)

прочитанъ / по прочитании / прочтении

прочитанъ / по прочитании / прочтении
przeczytany / po przeczytaniu

свидетелями / присутствующими и нами //

свидетелями / присутствующими и нами //
przez świadków / obecnych i przeze mnie //

// нами и ими подписанъ //

// нами и ими подписанъ //
// przez nas i przez nich podpisany //

// и затемъ нами только подписанъ

// и затемъ нами только подписанъ
// a następnie przez nas tylko podpisany

Администратор прихода ...

Администратор прихода ...
Administrator parafii [nazwa miejscowości]

содержащий акты гражданского состояния Кс. ... //

содержащий акты гражданского состояния Кс. ... //
utrzymujący akta stanu cywilnego Ks. [podpis księdza] //

// Ксёндз ..., викарий

// Ксёндз ..., викарий
// Ksiądz [imię i nazwisko], wikary

За настоятеля Прихода Кс. ...

За настоятеля Прихода Кс. ...
za proboszcza parafii ks. [imię i nazwisko]