Akt zgonu

Pobierzakt_zgonu.pdf

Состоялось въ (деревни / селе // городѣ) ...

Состоялось въ (деревни / селе // городѣ) ...
Działo się w (wsi // mieście) [nazwa miejscowości]

въ приходе / въ канцелярии прихода ...

въ приходе / въ канцелярии прихода ...
w parafii / w kancelarii parafii [wezwanie]

дня ... / въ ... день ... тысяча восемьсотъ ... года, ...

дня ... / въ ... день ... тысяча восемьсотъ ... года, ...
dnia [dzień i miesiąc] / w [dzień] dzień [miesiąc] tysiąc osiemset … roku, [godzina]

Явился / Явились (лично) ...

Явился / Явились (лично) ...
Stawił się / Stawili się (osobiście) [imię i nazwisko, zawód]

жительствующий въ (деревни) / изъ ...

жительствующий въ (деревни) / изъ ...
zamieszkały w (wsi) / z [nazwa miejscowości]

... леть / лѣтъ оть роду

... леть / лѣтъ оть роду
[wiek] lat

въ присутствии / а такоже ...

въ присутствии / а такоже ...
w obecności / a także [imię i nazwisko, wiek, zawód, zamieszkały]

(обоихъ)

(обоихъ)
(obojga)

и обьявили что въ (деревни) ... дня ...

и обьявили что въ (деревни) ... дня ...
i oświadczyli że w (wsi) [nazwa miejscowości] dnia [dzień, miesiąc, rok, godzina]

(здесь)

(здесь)
(tutaj)

по ... улице / улицѣ подъ номеромъ ...

по ... улице / улицѣ подъ номеромъ ...
na [nazwa] ulicy pod numerem [nr]

умеръ / умерла ... (урождённая ...)

умеръ / умерла ... (урождённая ...)
umarł / umarła [imię i nazwisko zmarłego] (z domu [nazwisko panieńskie])

... лѣтъ оть роду

... лѣтъ оть роду
[zawód, wiek] lat

(замужняя, жена ... / женат)

(замужняя, жена ... / женат)
(zamężna, żona [zawód męża] / żonaty)

(вдовецъ / вдова)

(вдовецъ / вдова)
(wdowiec / wdowa)

родившийся / рожденъ // родивилаяся въ (деребни) ...

родившийся / рожденъ // родивилаяся въ (деребни) ...
urodzony // urodzona w (wsi) [nazwa miejscowości]

отъ ... и ... //

отъ ... и ... //
z [imię ojca] i [imię matki] //

// сын / дочъ ... и жены его ... урожденной

// сын / дочъ ... и жены его ... урожденной
// syn / córka [imię ojca, ew. zawód] i żony jego [imię i nazwisko panieńskie matki] z urodzenia

(законнхъ) супруговъ ...

(законнхъ) супруговъ ...
(prawowitych) małżonków [nazwisko]

(имена родителей её неизвестны)

(имена родителей её неизвестны)
(imiona rodziców nie znane)

жительствующий / жительствующая (при родителяхъ)

жительствующий / жительствующая (при родителяхъ)
zamieszkały / zamieszkała (przy rodzicach)

въ (деревни) ...

въ (деревни) ...
w (wsi) [nazwa miejscowości]

(оставив после себя овдовевшую жену ..., урождённую ... //

(оставив после себя овдовевшую жену ..., урождённую ... //
(zostawiając po sobie owdowiałą żonę [imię żony], z domu [nazwisko panieńskie] //

// оставив после себя овдовевшего (своего) мужа ... )

// оставив после себя овдовевшего (своего) мужа ... )
// zostawiając po sobie owdowiałego (swojego) męża [imię męża])

По (на очномъ) удостовоарении / удостоверении / удостовѣреніи

По (на очномъ) удостовоарении / удостоверении / удостовѣреніи
Po naocznym przekonaniu się

о кончини / кончине / кончинѣ ... // его

о кончини / кончине / кончинѣ ... // его
o zgonie [imię i nazwisko zmarłego] // jego

Актъ сей

Актъ сей
Akt ten

объябляющему / объябляющимъ и свидателям / присутствующимъ

объябляющему / объябляющимъ и свидателям / присутствующимъ
stawającemu / stawającym i świadkom / obecnym

(неумеющим писать / неграмотным)

(неумеющим писать / неграмотным)
(nieumiejącym pisać / czytać)

прочитанъ / по прочитании / прочтении

прочитанъ / по прочитании / прочтении
przeczytany / po przeczytaniu

свидетелями / присутствующими и нами //

свидетелями / присутствующими и нами //
przez świadków / obecnych i przeze mnie //

// нами и ими подписанъ //

// нами и ими подписанъ //
// przez nas i przez nich podpisany //

// и затемъ нами только подписанъ

// и затемъ нами только подписанъ
// a następnie przez nas tylko podpisany

Администратор прихода ...

Администратор прихода ...
Administrator parafii [nazwa miejscowości]

содержащий акты гражданского состояния Кс. ... //

содержащий акты гражданского состояния Кс. ... //
utrzymujący akta stanu cywilnego Ks. [podpis księdza] //

// Ксёндз ..., викарий

// Ксёндз ..., викарий
// Ksiądz [imię i nazwisko], wikary

За настоятеля Прихода Кс. ...

За настоятеля Прихода Кс. ...
za proboszcza parafii ks. [imię i nazwisko]