Akt ślubu

Pobierzakt_slubu.pdf

Состоялось въ (деревни / селе // городѣ) ...

Состоялось въ (деревни / селе // городѣ) ...
Działo się w (wsi // mieście) [nazwa miejscowości]

въ приходе / въ канцелярии прихода ...

въ приходе / въ канцелярии прихода ...
w parafii / w kancelarii parafii [wezwanie]

дня ... / въ ... день ... тысяча восемьсотъ ... года, ...

дня ... / въ ... день ... тысяча восемьсотъ ... года, ...
dnia [dzień i miesiąc] / w [dzień] dzień [miesiąc] tysiąc osiemset … roku, [godzina]

Объявляемъ / Объявляетъ что

Объявляемъ / Объявляетъ что
Oświadczamy / Oświadcza się, że

въ присутствии свидетелей / свидѣтелей ...

въ присутствии свидетелей / свидѣтелей ...
w obecności świadków [imię i nazwisko, wiek, zawód, zamieszkały]

... леть / лѣтъ оть роду

... леть / лѣтъ оть роду
[wiek] lat

а такоже

а такоже
a także

(обоихъ)

(обоихъ)
(obojga)

(первого)

(первого)
(pierwszego)

(второго)

(второго)
(drugiego)

въ ... жительствующихъ //

въ ... жительствующихъ //
w [nazwa miejscowości] zamieszkałych //

// (жительствующего по улице ... подъ номером ... ) //

// (жительствующего по улице ... подъ номером ... ) //
// (zamieszkałego na ulicy [nazwa] pod numerem [nr]) //

// (изъ ... улицы номеру дома ... ) //

// (изъ ... улицы номеру дома ... ) //
// (z [nazwa] ulicy numeru domu [nr]) //

// проживающаго въ ...

// проживающаго въ ...
// zamieszkałego w [nazwa miejscowości]

заключенъ/заключено сего числа

заключенъ/заключено сего числа
W dniu dzisiejszym został zawarty

религиозный (и гражданский) брачный союзъ / бракъ между

религиозный (и гражданский) брачный союзъ / бракъ между
religijny (i cywilny) związek małżeński między

... (холостымъ), ... леть / лѣтъ отъ роду, ...

... (холостымъ), ... леть / лѣтъ отъ роду, ...
[imię i nazwisko pana młodego] (kawalerem), [wiek] lat, [zawód]

(согласно метрическому свидѣтельству Прихода ...)

(согласно метрическому свидѣтельству Прихода ...)
(zgodnie z metrycznym świadectwem parafii [nazwa])

(вдовцом после ... )

(вдовцом после ... )
(wdowcem po [imię i nazwisko panieńskie zmarłej żony])

(двухъ именъ)

(двухъ именъ)
(dwojga imion)

родившимся / рожденнымъ въ ... (и здесь остающеюся)

родившимся / рожденнымъ въ ... (и здесь остающеюся)
urodzonym w [nazwa miejscowości] (i tu pozostającym)

сыномъ (покойных)

сыномъ (покойных)
synem (zmarłych)

(умершаго / покойного // находившегося въ живыхъ) ...

(умершаго / покойного // находившегося въ живыхъ) ...
(zmarłego // żyjącego) [imię ojca]

и (покойной // находящейся /находившейся въ живыхъ /живущей) ...

и (покойной // находящейся /находившейся въ живыхъ /живущей) ...
i (zmarłej // żyjącej) [imię matki]

урожденной ... (вдовы)

урожденной ... (вдовы)
z domu [nazwisko panieńskie matki] (wdowy)

(законнхъ) супруговъ ...

(законнхъ) супруговъ ...
(prawowitych) małżonków [nazwisko rodziców, zawód]

(разведённым с женою ... )

(разведённым с женою ... )
(rozwiedzionym z żoną [imię i nazwisko])

жительствующимъ / проживающимъ / жительствующих въ ...

жительствующимъ / проживающимъ / жительствующих въ ...
zamieszkałym / zamieszkałych w [nazwa miejscowości]

въ (здешнем) приходе ...

въ (здешнем) приходе ...
w (tutejszej) parafii [nazwa]

(по улице / улицѣ / улицы ... подъ номеромъ дома ... )

(по улице / улицѣ / улицы ... подъ номеромъ дома ... )
(na ulicy [nazwa] pod numerem domu [nr])

(временно при родителях остающим)

(временно при родителях остающим)
(czasowo pozostającym przy rodzicach)

(прежде)

(прежде)
(poprzednio)

(ныне)

(ныне)
(obecnie)

и ... (девицею / дѣвицею), ... леть / лѣтъ отъ роду

и ... (девицею / дѣвицею), ... леть / лѣтъ отъ роду
i [imię i nazwisko panny młodej] (panną), [wiek] lat, [zawód]

(вдовою после ... )

(вдовою после ... )
(wdową po [imię i nazwisko zmarłego męża])

(от нескольких)

(от нескольких)
(od kilku)

родившеюся / рожденною въ ...

родившеюся / рожденною въ ...
urodzoną w [nazwa miejscowości]

дочерью / доцерью (покойных)

дочерью / доцерью (покойных)
córką (zmarłych)

(умершаго / покойного // находившегося въ живыхъ) ...

(умершаго / покойного // находившегося въ живыхъ) ...
(zmarłego // żyjącego) [imię ojca]

и (покойной // находящейся /находившейся въ живыхъ /живущей) ...

и (покойной // находящейся /находившейся въ живыхъ /живущей) ...
i (zmarłej // żyjącej) [imię matki]

урожденной ... (вдовы)

урожденной ... (вдовы)
z domu [nazwisko panieńskie matki] (wdowy)

(законнхъ) супруговъ ...

(законнхъ) супруговъ ...
(prawowitych) małżonków [nazwisko rodziców, zawód]

жительствующею / жительствующей / жительствующих въ ...

жительствующею / жительствующей / жительствующих въ ...
zamieszkałą / zamieszkałych w [nazwa miejscowości]

въ (здешнем) приходе ...

въ (здешнем) приходе ...
w (tutejszej) parafii [nazwa]

(по улице / улицѣ / улицы ... подъ номеромъ дома ... )

(по улице / улицѣ / улицы ... подъ номеромъ дома ... )
(na ulicy [nazwa] pod numerem domu [nr])

(въ ... при родителяхъ жительствующею / остающею) //

(въ ... при родителяхъ жительствующею / остающею) //
(w [nazwa miejscowości] przy rodzicach zamieszkałą / pozostającą) //

// (проживающею у родителей) //

// (проживающею у родителей) //
// (mieszkającą u rodziców) //

// (у брата своего остающею)

// (у брата своего остающею)
// (u swojego brata pozostającą)

Браку сему

Браку сему
Małżeństwo to

предшествовали три оглашения //

предшествовали три оглашения //
poprzedziły trzy zapowiedzi //

// предшествовало троекратное оглашеніе

// предшествовало троекратное оглашеніе
// poprzedziły trzykrotne zapowiedzi

публикованные / публикованное / опубликованное

публикованные / публикованное / опубликованное
głoszone

въ здешнемъ / здѣшнемъ приходскомъ костеле / костелѣ //

въ здешнемъ / здѣшнемъ приходскомъ костеле / костелѣ //
w tutejszym parafialnym kościele //

// приходских костёлах ...

// приходских костёлах ...
// parafialnych kościołach [wymienione kościoły]

въ днях ... сего года (и въ два следующія / слѣдующія воскресенія)

въ днях ... сего года (и въ два следующія / слѣдующія воскресенія)
w dniach [daty] tego roku (i w dwie następne niedziele)

но не встретились никакіх препятствіх недопускающіх брака //

но не встретились никакіх препятствіх недопускающіх брака //
ale nie spotkały żadnych przeszkód niedopuszczających ślubu //

// Препятствий брака не было

// Препятствий брака не было
// Przeszkód do małżeństwa nie było

(Позволение на вступленіе въ бракъ невѣстю

(Позволение на вступленіе въ бракъ невѣстю
(Pozwolenie na wstąpienie panny w związek małżeński

дано было словесно ея отцемъ // отца невесты

дано было словесно ея отцемъ // отца невесты
dane było ustnie przez ojca // ojca panny młodej

присутствующего сему акту заявлено словесно)

присутствующего сему акту заявлено словесно)
będącego obecnym przy tym akcie zostało zgłoszone ustnie)

(Новобрачный на заключение сего брака предъявил позволение

(Новобрачный на заключение сего брака предъявил позволение
(Małżonek na zawarcie tego małżeństwa przedstawił pozwolenie

Управляющего ... таможней, данное от ... за № ... )

Управляющего ... таможней, данное от ... за № ... )
wydane przez [nazwa miejscowości] urząd celny, wydane [data] o numerze [nr])

Новобрачные (супруги) объявили / объявляют что

Новобрачные (супруги) объявили / объявляют что
Nowozaślubieni oświadczyli, że

они никакого договора предбрачнаго между собою незакючили //

они никакого договора предбрачнаго между собою незакючили //
umowy przedślubnej między sobą nie zawarli //

// брачный договоръ между ними заключенъ не былъ

// брачный договоръ между ними заключенъ не былъ
// umowa przedślubna między nimi nie była zawarta

Обрядъ тотъ религіозный исполненъ //

Обрядъ тотъ религіозный исполненъ //
Obrzęd ten religijny dopełnił //

// Религиозный обрядъ бракосочетания совершенъ

// Религиозный обрядъ бракосочетания совершенъ
// Religijnego obrzędu zaślubin dokonał

Ксендзомъ ..., викариемъ ... Прихода / костёла //

Ксендзомъ ..., викариемъ ... Прихода / костёла //
ksiądz [imię i nazwisko], wikary [nazwa miejscowości] parafii / kościoła //

// нижеподписавшимся Администраторомъ мѣстного Прихода

// нижеподписавшимся Администраторомъ мѣстного Прихода
// niżej podpisujący się administrator tutejszej parafii

(местным / здешним)

(местным / здешним)
(miejscowy / tutejszy)

// Религиозный обряд брака совершён въ костёле ...

// Религиозный обряд брака совершён въ костёле ...
// Religijne małżeństwo zostało zawarte w kościele [nazwa parafii]

въ присутствии ксёндза ..., здешнего викария

въ присутствии ксёндза ..., здешнего викария
w obecności księdza [imię i nazwisko], miejscowego wikariusza

Актъ сей

Актъ сей
Akt ten

(обоим) новобрачнымъ и свидетелямъ / свидѣтелямъ //

(обоим) новобрачнымъ и свидетелямъ / свидѣтелямъ //
(obojgu) nowożeńcom i świadkom //

// присутствующимъ

// присутствующимъ
// obecnym

(неумеющим писать / неграмотным)

(неумеющим писать / неграмотным)
(nieumiejącym pisać / czytać)

прочитанъ / по прочитании / прочтении

прочитанъ / по прочитании / прочтении
przeczytany / po przeczytaniu

новобрачными, свидетелями и нами //

новобрачными, свидетелями и нами //
przez nowożeńców, świadków i przeze mnie //

// нами и ими подписанъ //

// нами и ими подписанъ //
// przez nas i przez nich podpisany //

// и затемъ нами только подписанъ

// и затемъ нами только подписанъ
// a następnie przez nas tylko podpisany

(новобрачным / новобрачная не пишут / безграмотная)

(новобрачным / новобрачная не пишут / безграмотная)
(pan młody / panna młoda nie umie pisać)

Администратор прихода ...

Администратор прихода ...
Administrator parafii [nazwa miejscowości]

содержащий акты гражданского состояния Кс. ... //

содержащий акты гражданского состояния Кс. ... //
utrzymujący akta stanu cywilnego Ks. [podpis księdza] //

// Ксёндз ..., викарий

// Ксёндз ..., викарий
// Ksiądz [imię i nazwisko], wikary

За настоятеля Прихода Кс. ...

За настоятеля Прихода Кс. ...
za proboszcza parafii ks. [imię i nazwisko]