Utworzoną przeze mnie czcionkę można pobrać i zainstalować w swoim systemie (umożliwia to korzystanie z niej np. w procesorze tekstu).

Udostępniam ją na wolnej licencji SIL Open Font License.

Russian handwriting font Русское рукописное письмо