Z dodatkowego menu należy wybrać interesujący nas rodzaj aktu.

Schemat zapisu:

 1. tekst pisaną cyrylicą
 2. tekst drukowaną cyrylicą
 3. tłumaczenie

Ukośnikami (/) rozdzielone są różne możliwe wersje danego fragmentu aktu.

Wielokropki (...) zastępują zmienne słowa lub wyrażenia (imiona, daty itd.); w wierszu tłumaczenia w nawiasie kwadratowym określone jest, co w danym miejscu powinno się znajdować.

W nawiasach okrągłych znajdują się słowa lub wyrażenia opcjonalnie pojawiające się w aktach.

Uwagi:

Niektóre z liter przyjmują w dokumentach różne formy:

 1. Mała litera "d":
  • д (forma powszechniejsza, stosowana na tej stronie)
  • d
 2. Litera "i":
  • и (forma współczesna, stosowana na tej stronie)
  • і
 3. Przed reformą ortografii rosyjskiej funkcjonowała również litera "ѣ" ("jać"), w dokumentach czasem w jej miejscu występuje "e":
  • ѣ
  • е