Dzień

Nazwy kolejnych dni w miesiącu są zapisane jako liczebniki porządkowe w mianowniku.

первый  |  первый  |   1.

второй  |  второй  |   2.

третий  |  третий  |   3.

четвёртый  |  четвёртый  |   4.

пятый  |  пятый  |   5.

шестой  |  шестой  |   6.

седьмой  |  седьмой  |   7.

восмой  |  восмой  |   8.

девятый  |  девятый  |   9.

десятый  |  десятый  |   10.

одиннадцатый  |  одиннадцатый  |   11.

двенадцатый  |  двенадцатый  |   12.

тринадцатый  |  тринадцатый  |   13.

четырнадцатый  |  четырнадцатый  |   14.

пятнадцатый  |  пятнадцатый  |   15.

шестнадцатый  |  шестнадцатый  |   16.

семнадцатый  |  семнадцатый  |   17.

восемнадцатый  |  восемнадцатый  |   18.

девятнадцатый  |  девятнадцатый  |   19.

двадцатый  |  двадцатый  |   20.

тридцатый  |  тридцатый  |   30.

вчерашнего  |  вчерашнего  |   wczorajszego

вчера  |  вчера  |   wczoraj

вчерашний  |  вчерашний  |   wczorajszy

сегодня  |  сегодня  |   dziś

сегодняшний  |  сегодняшний  |   dzisiejszy

нынешний  |  нынешний  |   dzisiejszy

сего числа  |  сего числа  |   tego dnia