Rok

Nazwy lat są zapisane jako liczebniki porządkowe w dopełniaczu.

первого  |  первого  |   ’1

второго  |  второго  |   ’2

третьего  |  третьего  |   ’3

четвёртого  |  четвёртого  |   ’4

пятого  |  пятого  |   ’5

шестого  |  шестого  |   ’6

седьмого  |  седьмого  |   ’7

восьмого  |  восьмого  |   ’8

девятого  |  девятого  |   ’9

десятого  |  десятого  |   ’10

одиннадцатого  |  одиннадцатого  |   ’11

двенадцатого  |  двенадцатого  |   ’12

тринадцатого  |  тринадцатого  |   ’13

четырнадцатого  |  четырнадцатого  |   ’14

пятнадцатого  |  пятнадцатого  |   ’15

шестнадцатого  |  шестнадцатого  |   ’16

семнадцатого  |  семнадцатого  |   ’17

восемнадцатого  |  восемнадцатого  |   ’18

девятнадцатого  |  девятнадцатого  |   ’19

двадцатого  |  двадцатого  |   ’20

тридцатого  |  тридцатого  |   ’30

сорокового  |  сорокового  |   ’40

пятидесятого  |  пятидесятого  |   ’50

шестидесятого  |  шестидесятого  |   ’60

семидесятого  |  семидесятого  |   ’70

восьмидесятого  |  восьмидесятого  |   ’80

девяностого  |  девяностого  |   ’90

текущего  |  текущего  |   bieżącego

сего года  |  сего года  |   tego roku

настоящего года  |  настоящего года  |   tego roku

текущего года  |  текущего года  |   bieżącego roku

прошлого года  |  прошлого года  |   ubiegłego roku